Föreningen

Linköpings Akademiska Orkesterförening är det andra av orkesterns två ben. Föreningen har vuxit fram ur behovet att bredda och utveckla arbetet med orkestern och utgör nu ett självklart inslag i orkesterns verksamhet.


Föreningens huvudsakliga uppgifter är av social karaktär samt att stötta universitetet i övriga frågor. De senaste åren har ett antal traditioner vuxit fram som exempelvis det årliga näsflöjtsklistrandet, Spex med LAO samt LAO-ölen. Föreningen har också mycket aktivt deltagit i övergången till en scenisk orkester

Föreningsstyrelsen för verksamhetsåret 2023-2024 ser ut som följer:

Ordförande: Lisa Henriksson
Instrument: Fagott
Kontakt: ordforande@laorkester.se

Sekreterare: Sebastian Karlsson
Instrument: Valthorn
Kontakt sekreterare@laorkester.se

Kassör: Ellen Queseth
Instrument: Flöjt
Kontakt: kassor@laorkester.se 

Vice Ordförande: David Wärlén
Instrument: Trombon

Ledamot: Niklas Hamström
Instrument: Klarinett

Ledamot: Ludvig Erlander Klein
Instrument: Valthorn

Foto: Peter Holgersson AB
Foto: Peter Holgersson AB