Föreningen

Linköpings Akademiska Orkesterförening är det andra av orkesterns två ben. Föreningen har vuxit fram ur behovet att bredda och utveckla arbetet med orkestern och utgör nu ett självklart inslag i orkesterns verksamhet.


Föreningens huvudsakliga uppgifter är av social karaktär samt att stötta universitetet i övriga frågor. De senaste åren har ett antal traditioner vuxit fram som exempelvis det årliga näsflöjtsklistrandet, Spex med LAO samt LAO-ölen. Föreningen har också mycket aktivt deltagit i övergången till en scenisk orkester

Föreningsstyrelsen för verksamhetsåret 2022-2023 ser ut som följer:

Ordförande: Lisa Henriksson
Instrument: Fagott
Kontakt: ordforande@laorkester.se

Sekreterare: Vakant

Vice Ordförande: Karolina Johansson
Instrument: Violin
Kontakt: -

Kassör: Niklas Hamström
Instrument: Klarinett
Kontakt: kassor @ laorkester.se

Dirigent: Merete Ellegaard
Instrument: Pinnviftare
Kontakt: merete.ellegaard@liu.se

Foto: Peter Holgersson AB
Foto: Peter Holgersson AB