TILL MINNE AV FÖRINTELSEN

02.02.2011

Till minne av förintelsen gjorde LAO en produktion tillsammans med Jaroslav Sonsky och Sylvaine Wiart. Mendelssohns dubbelkonsert för violin, piano och stråkar framfördes, samt härlig musik av Debussey och musik ur Schindlers list. Stående ovationer!